Specialisaties

Specialisaties binnen onze praktijk voor kinderfysiotherapie

Wij zijn geschoold en hebben ervaring op meerdere aandachtsgebieden, waaronder:

 • Het jonge kind van 0-2 jaar, bijvoorbeeld pre- en dysmature zuigelingen, zuigelingen met voorkeurshouding of jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstanden.
 • Sensorische informatieverwerkingsproblemen (prikkelverwerkingsproblemen).
 • Sensorische informatiewerkingsproblemen bij autisme.
 • Kinderen met schrijfproblematiek.
 • Het behandelen van motorische problemen bij kinderen met gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ADHD, ADD en stoornissen binnen het autisme spectrum, denkend aan PDD-NOS, Asperger).
 • Kinderen met problemen in de praxis (DCD).
 • Kinderen met neurologische aandoeningen, waaronder cerebrale parese. Hierbij werken wij nauw samen met revalidatiecentrum 'Tolbrug'. 
 • Kinderen met het syndroom van Down.
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).
 • Babymassage, bv bij onrustige (huil)baby's, te vroeg geboren kinderen, kinderen met een beperking.
 • Het gebruik van plagiocephalometrie. Dit is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel, op eenvoudige wijze, vast te kunnen bij baby’s met bijvoorbeeld een voorkeurshouding
 • Fitkids
 • Multidisciplinaire ouder-kind groepen met de uitgangspunten van Floortime, in samenwerking met Praktijk voor Kinderlogopedie Hap Slik Zeg.

Waar mogelijk gebruiken wij de meest actuele motorische testen om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen en te kunnen volgen, en op gefundeerde wijze een behandelplan op te stellen en advies te kunnen geven. Zo werken wij bijvoorbeeld met de motorische testen 'Bayley 3' en 'Movement ABC-II' en met de Functionele Spierkracht Meetschaal (FSM).

Ook wanneer het aandachtsgebied waarnaar u op zoek bent voor uw kind hier niet vermeld staat, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Wij denken met u mee en overleggen met u wat we voor uw kind en u kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie of heeft u een andere vraag kunt u contact met ons opnemen, zowel telefonisch als via e-mail.