Voor uiteenlopende doelgroepen

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

De groep kinderen die bij ons komt kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden: Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in de schoolleeftijd (4-18 jaar). In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Acute problematiek
  • Ontwikkelingsgerelateerde problematiek
  • Chronisch zieke kinderen.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. De ontwikkeling van uw kind kan  vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om de vaardigheden te leren. Door uw kind te observeren en te onderzoeken proberen wij een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind.

Kinderen vragen een specifieke eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden. Plezier in bewegen vinden wij erg belangrijk. Bij de behandeling van kinderen worden de ouders  duidelijk betrokken. Ook kunnen wij in overleg met u, informatie inwinnen bij andere betrokkenen zoals de consultatiebureau-arts, leerkracht of medisch specialist.