SI / Prikkelverwerking

Binnen onze praktijk zijn meerdere collegae gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij kinderen die aanlopen tegen bijzonderheden in hun zintuiglijke informatieverwerking, ook wel prikkelverwerking genoemd. Tegenwoordig noemen we dit ook wel sensorische informatieverwerkingsproblemen. Voorheen werd dit ook vaak sensorische integratie genoemd. 

Wat is zintuiglijke informatieverwerking?

Mensen nemen de wereld waar met hun zintuigen. De hele dag door worden onze zintuigen blootgesteld aan prikkels die door de zintuigen worden opgenomen, doorgegeven aan de hersenen en daar worden verwerkt, waarna er eventueel een reactie (bijv motorisch, gedrag, een emotie) op volgt. Ook worden er ontzettend veel prikkels in de hersenen gefilterd, om zo te voorkomen dat mensen 'overprikkeld' raken. Hoe dit proces verloopt en welke strategieen een persoon op dit gebied (onbewust) wel of niet hanteert is bij ieder mens anders. Ieder persoon heeft een eigen 'profiel'. 

Bij Kinderfysiotherapie Vught kunnen we het profiel als onderdeel van een hulpvraag in kaart brengen en geven we de client en omgeving daar uitleg en zonodig adviezen over.    

Binnen onze praktijk worden de Sensory Profile-2NL lijsten en Schoolcompanion gebruikt als hulpmiddel om de sensorische informatieverwerking in kaart te brengen.

Als psycho educatie tool op het gebied van zintuiglijke prikkelverwerking en arouselregulatie kunnen we gebruik maken van het instrument 'Een ton vol'. 

Vaak spelen sensorische informatiewerkingsproblemen een rol bij gedragsproblematiek en psychiatrie. Wij werken op dit gebied regelmatig samen met Centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof.