Fitkids

Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Door middel van Fitkids kunnen deze kinderen, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. Voor een aantal aandoeningen is al een richtlijn opgezet. In een Fitkids-les wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Het sociale element is een onlosmakelijk deel van Fitkids.

Doelgroep

Fitkids is er voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of huisarts. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte (Cystic Fibrosis), complexe aandoeningen van het zenuwgestel, kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand (b.v. DCD), neuromusculaire aandoeningen, het Syndroom van Down, diabetes, reuma of aangeboren hartafwijkingen mee. Een opvallend kenmerk bij de kinderen met bovengenoemde aandoeningen is de (sterk) beperkte dagelijkse beweging.

Doelen

Het hoofddoel van Fitkids is kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren. In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie.

Na Fitkids

In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere (eventueel aangepaste) sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een belangrijk doel van Fitkids.

Wij werken samen met de buurtsportcoaces van MOVE Vught en met Uniek Sporten Brabant. Zij bieden hulp aan clienten met een beperking of chronische ziekte, en kunnen  na een traject bij Fitkids meedenken over een passende vervolg sport. 

Kinderfysiotherapie Vught

Kinderfysiotherapie Vught verzorgt meerdere Fitkidsgroepen in de week. Deze worden gegeven bij Fysiofit Vught op de industrieweg 26a in Vught en in onze praktijk in Vught. De lessen duren 45 minuten tot een uur en worden begeleid door een kinderfysiotherapeut.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Fitkids? Kijk dan op de website http://www.fitkids.nl/.
Ook kun je contact met ons opnemen, zie de informatie onder contact op deze website.