6 mei 2020

Belangrijke informatie over het opschalen van de kinderfysiotherapeutische zorg Kinderfysiotherapie Vught

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat we vanaf 01-05-2020 de kinderfysiotherapeutische zorg mogen opschalen. Dit betekent dat we de zorg langzaam, veilig en verantwoord opstarten met inachtneming van de adviezen van het RIVM en onze beroepsgroep, het KNGF.

We maken bij voorkeur afspraken op afstand, via telefoon of beveiligde videoverbinding. Een eerste intakegesprek zal altijd op afstand plaatsvinden. Alleen als het noodzakelijk is, zal onder strikte voorwaarden en met toepassing van het algemene hygiëneprotocol, de behandeling op de praktijk ingepland worden. Wij zullen contact opnemen met de ouders van cliënten die reeds onder behandeling zijn en met hen de opties bespreken en afstemmen.

T.a.v. de behandeling op de praktijk, vragen wij u om onderstaande huisregels/maatregelen in acht te nemen:

·       Kom alleen naar de praktijk indien u en uw gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben zoals koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn, kortademigheid of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19.

·       Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van de therapeut op. Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk.

·       Kom met maximaal één ouder of verzorger per cliënt (geen broers/zussen) of laat uw kind –indien mogelijk- alleen komen.

·       Wacht buiten en kom pas op het afgesproken tijdstip naar binnen.

·       De voordeur van de praktijk zal open staan en de therapeut zal ouder en kind de behandelruimte in- en uit laten.

·       Het kind wast na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruikt desinfectiegel.

·       De ouder is aanwezig tijdens de behandeling of wacht buiten, de wachtkamer is tijdelijk niet als wachtruimte in gebruik.

·       Als u buiten wacht, zorg dan dat u op het afgesproken tijdstip weer binnen bent om uw kind op te halen. We moeten ons aan een strakke tijdsplanning houden omdat het niet wenselijk is dat er onnodig teveel mensen in de wachtruimte zijn.

·       Maak geen gebruik van het toilet.

·       De therapeut zal anderhalve meter afstand houden van de ouder, en zoveel als haalbaar van het kind. De therapeut zal zich strikt aan het hygiëneprotocol van de beroepsgroep houden en daarmee maatregelen treffen rondom persoonlijke hygiëne, en die van de materialen en de ruimte.

·       Tussen elke behandeling door zullen de ruimte en gebruikte materialen gereinigd worden. Ook dit brengt met zich mee dat er een strakke tijdsplanning gehanteerd zal moeten worden.

·       Indien u met uw baby naar de praktijk komt verzoeken wij uw eigen speelgoed mee te nemen, hetgeen de therapeut kan gebruiken tijdens de behandeling.


Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

 

Team Kinderfysiotherapie Vught

Lot Oudshoorn, Marjolein van Delft, Roos van der Schoot, Lisa van Wanrooij

g i f q d

Deel dit bericht via: