1 jul 2014

Onderzoek naar helmtherapie bij schedelvervorming

In mei j.l. publiceerde British Medical Journal het hoofdartikel van de HEADS-studie. Er was nog geen goed onderzoek uitgevoerd waaruit bleek of helmbehandeling effectiever is dan het afwachten van de natuurlijke herstelgroei. Deze studie is een omvangrijke studie waarbij 100 kinderfysiotherapeuten betrokken waren. Er zijn 900 kinderen met een voorkeurshouding en/of schedelvervorming ingestroomd waarvan 300 in aanmerking kwamen voor helmredressietherapie. 84 Kinderen kwamen vervolgens in de studie en werden gevolgd tot de leeftijd van 24 maanden.

De resultaten: helmbehandeling voor gezonde baby's met een matige tot ernstige schedelafplatting blijkt niet effectief, kost veel en leidt bovendien tot bijwerkingen.

g i f q d

Deel dit bericht via: