Kosten

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op achttien behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering.           

Na achttien behandelingen is de vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt u in uw polis terugvinden of bij uw verzekeraar informeren. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Uw rekening wordt rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven Kinderfysiotherapie per 1-1-2015

€ 44,10  Zitting
€ 58,80  Zitting incl. toeslag uitbehandeling
€ 45,15  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
€ 14,65  Screening DTF

Deze tarieven gelden voor

Cliënten die niet verzekerd zijn.
Cliënten met wiens verzekering onze praktijk wel een contract heeft gesloten, maar waarbij het aantal behandelingen de maximale vergoeding overschrijdt.

Niet nagekomen afspraken

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij het niet afzeggen of afzeggen binnen 24 uur vooraf aan de afspraak behoudt de kinderfysiotherapeut het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen.