Privacy / klacht

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Het document met informatie over ons privacybeleid kunt u hieronder terugvinden en onder 'contact'.

Indien u een klacht heeft, horen wij deze ook graag. Zo kunnen wij met u kijken hoe we een oplossing kunnen bieden en onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. Heeft u een klacht over uw therapeut, dan kunt u dat altijd eerst met haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing of bespreekt u het liever met iemand anders, dan kunt u contact opnemen met een van onze andere therapeuten. Ook kunnen wij u in contact brengen met de klachtencommissie van de klachtenregeling van onze beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), bij wie wij zijn aangesloten.