Kinderergotherapie De Touwladder Vught

"Ik wil het zelf doen!"
"Ik wil ook mee doen!"
"Ik wil ook op tijd klaar zijn!"


Maar soms gaat het niet zo gemakkelijk of vanzelfsprekend. Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het schrijven, kleuren, knippen, aankleden, het spelen of het eten met bestek.

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie richt zich op kinderen die problemen ondervinden met het spelen, de zelfstandigheid of het meedoen op school. Het zijn activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan de opvoeders/ouders het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren. Een doel van de behandeling kan zijn dat de concentratie en het zelfvertrouwen tijdens de uitvoering van activiteiten toeneemt. Een ander doel van de behandeling kan zijn dat het kind gemakkelijker en met meer plezier diverse activiteiten onderneemt, het zelfvertrouwen toeneemt en het kind beter contact heeft met leeftijdsgenootjes.

Analyseren van vaardigheden en verbeteren van dagelijks handelen

Een kinderergotherapeut onderzoekt waarom uw kind moeite heeft met bepaalde handelingen. Bij de analyse van het probleem worden de motorische en procesmatige (o.a. aandacht / planning en organisatie / taakgerichtheid) vaardigheden onderzocht. Een ergotherapeut is erop gericht om uw kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes te laten functioneren. De problemen worden op een praktische manier opgelost. Het kind wordt op een speelse wijze zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de interesses van het kind. De Touwladder vindt terugkoppeling over de behandeling en adviezen aan de ouders en omgeving erg belangrijk. De ouders, verzorgers en leerkrachten krijgen, naast de behandeling, adviezen om de situatie thuis en op school te verbeteren. Combinatiebehandeling van kinderergotherapie en kinderfysiotherapie en / of logopedie is mogelijk.

Vergoeding

Kinderergotherapie of enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE) behoort tot het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars voor 10 uur per jaar vergoed. Veel verzekeraars hebben ergotherapie inmiddels ook in het aanvullende pakket opgenomen. U kunt in uw polis nakijken of dit ook voor u van toepassing is.

Contactgegevens

Kinderergotherapie De Touwladder - Sandra Pijnenborg
Vliertstraat 79B
5261 EK Vught

Wilt u weten of kinderergotherapie iets is voor uw kind, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onderstaand telefoonnummer:

Telefoon: 06 22 55 31 59
E-mail: sandra@detouwladder.com