Kinderfysiotherapie

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te stimuleren. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen hierbij een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen, om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies uit te lokken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.

De kinderen in de leeftijd van 0 - 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap worden meestal aan huis behandeld. Het aantal van de behandelingen is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Regelmatig is het zinvol om andere disciplines zoals kinderlogopedie en/of ergotherapie te betrekken in onze behandeling. Een multi-disciplinaire behandeling is in onze praktijk mogelijk.  

Een behandeling kinderfysiotherapie duurt tussen de 30 en 40 minuten, afhankelijk van de hulpvraag. Er wordt extra tijd gereserveerd voor overleg en verslaggeving. Het is mogelijk om vanuit onze praktijk deel te nemen aan fitkids.

Onderzoek

De behandeling wordt  altijd voorafgegaan door onderzoek en observatie. Het onderzoek vindt plaats met behulp van gestandaardiseerde testen, daarnaast wordt de spontane motoriek en het motorisch gedrag geobserveerd. Om een zo compleet mogelijk beeld van het motorisch functioneren te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere betrokkenen. Hiervoor zijn meerdere afspraken nodig. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met de ouders en stelt een behandelplan op.